• TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

   60 năm xây dựng và phát triển

  Enlish Việt Nam

  Trường Tiểu học Trần Phú tổ chức cho giáo viên dạy lớp 1 ở tất cả các bộ môn nghiên cứu, tìm hiểu, chia sẻ và tham gia đánh giá các bộ sách giáo khoa lớp 1

 • Thứ năm, 22:02 Ngày 13/02/2020.
 • Trường Tiểu học Trần Phú tổ chức cho giáo viên dạy lớp 1 ở tất cả các bộ môn nghiên cứu, tìm hiểu, chia sẻ và tham gia đánh giá các bộ sách giáo khoa lớp 1 với các tiêu chí:

  • http://www.congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=493
  • https://bigschool.vn/
  • http://pgd-sontay.edu.vn/
  • http://www.thanhdoanhanoi.gov.vn/index.html
  • http://www.thieunhivietnam.vn/trang-chu.html
  • https://violet.vn/
  • http://giaoducthudo.com.vn/
  • http://hanoi.edu.vn/
  • https://www.toantieuhoc.vn/
  • http://vanhoctuoitre.com.vn/
  • http://giaoducthoidai.vn/
  • https://elearning.moet.edu.vn/
  • http://truonghocketnoi.edu.vn/
  • http://toantieuhoc.vn
  • https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx