• TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

   60 năm xây dựng và phát triển

  Enlish Việt Nam

  Ba công khai theo TT 36/2017/TTBGDĐT

  Thông báo cam kết chất lượng giáo dục của trường TH Trần Phú, năm học 2020 – 2021

 • Thứ năm, 10:36 Ngày 10/09/2020.
 • Biểu mẫu 05

  (Theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của

  Bộ Giáo dục và Đào tạo)

   

       UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

  TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

  THÔNG BÁO

  Cam kết chất lượng giáo dục của trường TH Trần Phú, năm học 2020 – 2021

   

  STT

  Nội dung

  Chia theo khối lớp

  Lớp 1

  Lớp 2

  Lớp 3

  Lớp 4

  Lớp 5

  I

  Điều kin tuyn sinh

  Trẻ 6 tuổi

  Trẻ 7 tuổi và HTCT lớp 1

  Trẻ 8 tuổivà HTCT lớp

  Trẻ 9 tuổi và HTCT lớp 3

  Trẻ 10 tuổi và HTCT lớp 4

  II

  Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

  Thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành) với các lớp 2, 3, 4, 5;

   Tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) với lớp 1.

  III

  Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

   Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia điình và xã hội. Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh thường xuyên liên hệ để cùng chăm lo việc học tập của con em, kết hợp phòng chống dịch Covid. Tổ chức họp CMHS ít nhất 3lần/ năm.

  Học sinh cần có thái độ và ý thức học tập tốt.

  IV

  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hot của học sinh ở cơ sở giáo dục

  Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm hỗ trợ học tập cho học sinh( theo qui mô lớp và khối đảm bảo công tác PC dịch trong tình hình mới) Các hoạt động GD đạo đức truyền thống, GD an toàn giao thông, GD kỹ năng sống, giáo dục các kỹ năng tự bảo vệ, các HĐ vui chơi, múa hát tập thể, thể dục thể thao..., nhằm giúp HS phát triển trí tuệ, thẩm mỹ và thể lực.

  V

  Kết quả năng lực, phẩm cht, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

  96,8% HTCT lớp học

  97% HTCT lớp học

  98,8% HTCT lớp học

  98,8% HTCT lớp học

  100% HTCT tiểu học

  - Sức khỏe: 100% Học sinh sức khỏe bình thường (giảm thấp nhất số học sinh suy dinh dưỡng, béo phì).

  VI

  Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

  96,8% lên lớp 2

  97% lên lớp 3

  98,8% lên lớp 4

  98,8% lên lớp 5

  100% lên lớp 6

   

                                                              Phường Ngô Quyền, ngày 10 tháng 9 năm 2020
                                                                   HIỆU TRƯỞNG

   

   

                                                                                                                Nguyễn Thị Phi Nga
   

  • http://www.congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=493
  • https://bigschool.vn/
  • http://pgd-sontay.edu.vn/
  • http://www.thanhdoanhanoi.gov.vn/index.html
  • http://www.thieunhivietnam.vn/trang-chu.html
  • https://violet.vn/
  • http://giaoducthudo.com.vn/
  • http://hanoi.edu.vn/
  • https://www.toantieuhoc.vn/
  • http://vanhoctuoitre.com.vn/
  • http://giaoducthoidai.vn/
  • https://elearning.moet.edu.vn/
  • http://truonghocketnoi.edu.vn/
  • http://toantieuhoc.vn
  • https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx