• TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

   60 năm xây dựng và phát triển

  Enlish Việt Nam

  Hội nghị biểu dương 'Lao động giỏi - Lao động sáng tạo' và gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021

 • Thứ bảy, 16:31 Ngày 16/10/2021.
 • Sáng 16/10/2021, Liên đoàn Lao động thị xã tổ chức Hội nghị biểu dương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” và gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021.

  Trường TH Trần Phú chúc mừng các đ/c Nguyễn Thị Phi Nga, Phùng Thị Tuyết Minh, Lê Thuý Vân được khen thưởng tại hội nghị.

  Hôi nghị nhằm khuyến khích công đoàn viên hăng say lao động, có nhiều sáng kiến, giải pháp hay để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả. Bên cạnh đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân về xây dựng hạnh phúc gia đình, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam gắn với xây dựng những giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

   

  Bài viết khác ...

  • http://www.congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=493
  • https://bigschool.vn/
  • http://pgd-sontay.edu.vn/
  • http://www.thanhdoanhanoi.gov.vn/index.html
  • http://www.thieunhivietnam.vn/trang-chu.html
  • https://violet.vn/
  • http://giaoducthudo.com.vn/
  • http://hanoi.edu.vn/
  • https://www.toantieuhoc.vn/
  • http://vanhoctuoitre.com.vn/
  • http://giaoducthoidai.vn/
  • https://elearning.moet.edu.vn/
  • http://truonghocketnoi.edu.vn/
  • http://toantieuhoc.vn
  • https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx