• TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

   60 năm xây dựng và phát triển

  Enlish Việt Nam

  Dự kiến kế hoạch dạy trên truyền hình môn Toán tuần từ 23/3 đến 28/3

 • Thứ hai, 21:03 Ngày 23/03/2020.
 • SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  Dự kiến KẾ HOẠCH DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH

  Toán lớp 5 - Tiểu học

   

  1. Từ 23/3 - 28/3:

  - Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương.

  - Thể tích của một hình

  - Xăng-ti-mét-khối. Đề-xi-mét-khối

  - Mét khối.

   

  2. Từ 30/3 - 04/4:

  - Thể tích hình hộp chữ nhật

  - Thể tích hình lập phương

  - Cộng số đo thời gian

  - Trừ số đo thời gian

   

   

  KẾ HOẠCH DẠY TRÊN TRUYỀN HÌNH

  Toán lớp 4 - Tiểu học

   

   

  1. Từ 23/3 - 28/3:

  - Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp).

  - So sánh 2 phân số cùng mẫu số

  - So sánh 2 phân số khác mẫu số

  - Phép cộng phân số.

   

  2. Từ 30/3 - 04/4:

  - Phép cộng phân số (tiếp)

  - Phép trừ phân số

  - Phép trừ phân số (tiếp)

  - Phép nhân phân số

   

   

  • http://www.congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=493
  • https://bigschool.vn/
  • http://pgd-sontay.edu.vn/
  • http://www.thanhdoanhanoi.gov.vn/index.html
  • http://www.thieunhivietnam.vn/trang-chu.html
  • https://violet.vn/
  • http://giaoducthudo.com.vn/
  • http://hanoi.edu.vn/
  • https://www.toantieuhoc.vn/
  • http://vanhoctuoitre.com.vn/
  • http://giaoducthoidai.vn/
  • https://elearning.moet.edu.vn/
  • http://truonghocketnoi.edu.vn/
  • http://toantieuhoc.vn
  • https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx