• TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

   60 năm xây dựng và phát triển

  Enlish Việt Nam

  Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

  Giới thiệu về Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

   

  1. Số lượng

  - Tổng số : 43 CB, GV. Trong đó: Biên chế: 35 đ/c ; Hợp đồng: 8 đ/c

  Chia ra :

  + Cán bộ quản lý: 2

  + Giáo viên: 34 ( Có 24 giáo viên dạy môn văn hóa cơ bản, 2 giáo viên dạy âm nhạc, 2 giáo viên dạy mĩ thuật, 2 giáo viên dạy thể dục, 0 giáo viên dạy tiếng Anh, 1 giáo viên dạy tin học)

  + Nhân viên: 7

  2. Chất lượng:

  - Trình độ chuyên môn , nghiệp vụ

  + Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng : 40 = 95,5%

  + Trung học : 2 ( 1 GV + 1 NV)   

  - Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp : 3

   - Số lượng Đảng viên : 31/43 = 70,5 %

  3. Đánh giá chung

  Nhà trường có đội ngũ cán bộ quản lý tâm huyết; nhiều giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm, được học sinh yêu mến, phụ huynh tin tưởng; đội ngũ nhân viên trách nhiệm cao. Nhiều đồng chí tích cực phấn đấu trong công tác  được công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua, Lao động Tiên tiến, Giáo viên Dạy giỏi cấp Thị xã, Thành phố, Quốc gia.

  Trường Tiểu học Trần Phú phấn đấu bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có đạo đức tốt, ý thức với nghề, có tâm hồn với trẻ, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy…hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho, xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo và niềm tin yêu các bậc phụ huynh.

  • http://www.congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=493
  • https://bigschool.vn/
  • http://pgd-sontay.edu.vn/
  • http://www.thanhdoanhanoi.gov.vn/index.html
  • http://www.thieunhivietnam.vn/trang-chu.html
  • https://violet.vn/
  • http://giaoducthudo.com.vn/
  • http://hanoi.edu.vn/
  • https://www.toantieuhoc.vn/
  • http://vanhoctuoitre.com.vn/
  • http://giaoducthoidai.vn/
  • https://elearning.moet.edu.vn/
  • http://truonghocketnoi.edu.vn/
  • http://toantieuhoc.vn
  • https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx