• TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

   60 năm xây dựng và phát triển

  Enlish Việt Nam

  Ba công khai theo TT 36/2017/TTBGDĐT

  Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, Năm học 2020 – 2021

 • Thứ năm, 10:53 Ngày 10/09/2020.
 •                                                 Biểu mẫu 08

  UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY

      TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

   

  THÔNG BÁO

  Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học 

  Năm học 2020 – 2021

   

  STT

  Nội dung

  Tổng số

  Trình độ đào tạo

  Hạng chức danh nghề nghiệp

  Chuẩn nghề nghiệp

  TS

  ThS

  ĐH

  TC

  Dưới TC

  Hạng IV

  Hạng III

  Hạng II

  Xuất sắc

  Khá

  Trung bình

  Kém

  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

  46

  0

  1

  24

  15

  2

  0

  7

  13

  16

  30

  6

  0

  0

  I

  Giáo viên

  39

  0

  0

  21

  17

  1

   

  7

  13

  14

  28

  6

   

   

  Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

  11

   

   

  5

  6

   

   

  3

  3

  2

   

   

   

   

  1

  Tiếng dân tộc

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngoại ngữ

  3

   

   

  2

  1

   

   

  1

   

  2

   

   

   

   

  3

  Tin học

  1

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Âm nhạc

  1

   

   

   

  2

   

   

  1

  1

   

   

   

   

   

  5

  Mỹ thuật

  2

   

   

   

  3

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  6

  Thể dục

  2

   

   

  2

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

  II

  Cán bộ quản lý

  2

   

  1

  1

   

   

   

   

   

  2

  2

  0

   

   

  1

  Hiệu trưởng

  1

   

  1

   

   

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

  2

  Phó hiệu trưởng

  1

   

   

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  III

  Nhân viên

  5

   

  0

  2

  1

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Nhân viên văn thư

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Nhân viên kế toán

  1

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  Thủ quỹ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  Nhân viên y tế

  1

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

  5

  Nhân viên thư viện

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7

  Nhân viên công nghệ thông tin

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8

  Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9

  Nhân viên bảo vệ

  3

   

   

  1

  1

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                             Sơn Tây, ngày 8 tháng 9 năm 2020

                                                                         Hiệu trưởng

   

   

                                                            Nguyễn Thị Phi Nga

  • http://www.congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=493
  • https://bigschool.vn/
  • http://pgd-sontay.edu.vn/
  • http://www.thanhdoanhanoi.gov.vn/index.html
  • http://www.thieunhivietnam.vn/trang-chu.html
  • https://violet.vn/
  • http://giaoducthudo.com.vn/
  • http://hanoi.edu.vn/
  • https://www.toantieuhoc.vn/
  • http://vanhoctuoitre.com.vn/
  • http://giaoducthoidai.vn/
  • https://elearning.moet.edu.vn/
  • http://truonghocketnoi.edu.vn/
  • http://toantieuhoc.vn
  • https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx