• TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

   60 năm xây dựng và phát triển

  Enlish Việt Nam

  Ba công khai theo TT 36/2017/TTBGDĐT

  Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Trần Phú, năm học 2020 - 2021

 • Thứ năm, 10:50 Ngày 10/09/2020.
 • UBND THỊ XÃ SƠN TÂY                                                                            Biểu mẫu 07

                    TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

   

  THÔNG BÁO

  Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Trần Phú, năm học 2020 - 2021

  STT

  Nội dung

  Số lượng

  Bình quân

  I

  Số phòng học/số lớp

  25/ 25

  1,2 m2/học sinh

  II

  Loại phòng học

     

  1

  Phòng học kiên cố

  25/25

  1,2 m2/học sinh

  2

  Phòng học bán kiên cố

  0

   

  3

  Phòng học tạm

  0

   

  4

  Phòng học nhờ, mượn

  0

   

  III

  Số điểm trường lẻ

  0

   

  IV

  Tổng diện tích đất (m2)

  3.989

   

  V

  Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

  1.350

   

  VI

  Tổng diện tích các phòng

  1.575

   

  1

  Diện tích phòng học (m2)

  1.250

   

  2

  Diện tích thư viện (m2)

  75

   

  3

  Diện tích phòng giáo dục thchất hoặc nhà đa năng (m2)

  0

   

  4

  Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)

  50

   

  5

  Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)

  50

   

  6

  Diện tích phòng học tin học (m2)

  60

   

  7

  Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)

  20

   

  8

  Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tt hc hòa nhp (m2)

  0

   

  9

  Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)

  70

   

  VII

  Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: b)

  25

  Số bộ/lớp

  1

  Tổng sthiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy đnh

   

   

  1.1

  Khối lớp 1

  5

   

  1.2

  Khối lớp 2

  5

   

  1.3

  Khối lớp 3

  6

   

  1.4

  Khối lớp 4

  5

   

  1.5

  Khối lớp 5

  4

   

  2

  Tổng số thiết bị dạy học tối thiu còn thiếu so với quy định

   

   

  2.1

  Khối lớp 1

  0

   

  2.2

  Khối lớp 2

  0

   

  2.3

  Khối lớp 3

  0

   

  2.4

  Khối lớp 4

  0

   

  2.5

  Khối lớp 5

  0

   

  VIII

  Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)

  27

  Số học sinh/bộ

  IX

  Tổng số thiết bị dùng chung khác

   

  Số thiết bị/lớp

  1

  Ti vi

  3

   

  2

  Cát xét

  1

   

  3

  Đầu Video/đầu đĩa

  1

   

  4

  Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

  27

  23

  5

  Camera

  11

   

   

   

  Nội dung

  Slượng(m2)

  X

  Nhà bếp

  Thưc jhieenj xây dựng trong học kỳ 1 với diện tích khoảng 200 m2

  XI

  Nhà ăn

  0

   

   

  Nội dung

  Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

  Số chỗ

  Diện tích bình quân/chỗ

  XII

  Phòng nghỉ cho học sinh bán trú

  0

   

   

  XIII

  Khu nội trú

  0

   

   

   

  XIV

  Nhà vệ sinh

  Dùng cho giáo viên

  Dùng cho học sinh

  S m2/hc sinh

   

  Chung

  Nam/Nữ

  Chung

  Nam/Nữ

  1

  Đạt chuẩn vệ sinh*

  3

   

  8

   

  0.2

  2

  Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

   

   

   

   

   

  (*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).

   

   

  Không

  XV

  Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

  x

   

  XVI

  Nguồn điện (lưới)

  x

   

  XVII

  Kết nối internet

  x

   

  XVIII

  Trang thông tin điện tử (website) của trường

  x

   

  XIX

  Tường rào xây

  x

   

   

                                                         Phường Ngô Quyền, ngày 8 tháng 9 năm 2020

                                                         HIỆU TRƯỞNG

   


                                                        Nguyễn Thị Phi Nga

  • http://www.congdoangdvn.org.vn/index.aspx?def=493
  • https://bigschool.vn/
  • http://pgd-sontay.edu.vn/
  • http://www.thanhdoanhanoi.gov.vn/index.html
  • http://www.thieunhivietnam.vn/trang-chu.html
  • https://violet.vn/
  • http://giaoducthudo.com.vn/
  • http://hanoi.edu.vn/
  • https://www.toantieuhoc.vn/
  • http://vanhoctuoitre.com.vn/
  • http://giaoducthoidai.vn/
  • https://elearning.moet.edu.vn/
  • http://truonghocketnoi.edu.vn/
  • http://toantieuhoc.vn
  • https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx